جزئیات طرح تقسیم تعطیلات تابستانی مدارس

تقسیم تعطیلات تابستانی به سه مقطع زمانی؟

تعطیلی تعطیلات تابستانی مدارس؟

معاون اموراجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا از پیشنهاد تقسیم تعطیلات تابستانی در سه مقطع زمانی گفت.پیشنهاد تقسیم تعطیلات تابستانی به سه مقطع زمانی

سید محمد هادی ایازی به عنوان معاون اموراجتماعی وزارت بهداشت  درباره ضرورت تغییر تقویم آموزشی و تعطیلی مدارس با توجه به آلودگی هوا عنوان کرد:در جغرافیایی زندگی می کنیم که ناگزیر در فصل سرما با پدیده وارونگی هوا مواجه می شویم بنابراین تغییر در تعطیلات دانش آموزان می تواند در کاهش مشکلات ناشی از این معضل موثر باشد.
وی افزود:به عقیده من بهتر است تا تعطیلات سه ماهه تابستانی به سه تعطیلی یک ماهه برای نوروز، تابستان و زمستان تبدیل شود تا هم از حجم بالای تعطیلی تابستان کاسته شود و همچنین تعطیلات نوروزی که تقریبا ۲۰روز از فروردین ماه را دربرمی گیرد و تعطیلات پراکنده زمستان ساماندهی شوند.
معاون اموراجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به تنوع اقلیم در مناطق مختلف کشور اظهار داشت :چنین نگاهی به تغییر تعطیلات در مناطق گرمسیری و جنوبی کشور با مشکل رو به رو است بنابراین به اقدامی کارشناسی برای ساماندهی تعطیلات نیاز است.
ایازی بیان کرد :تغییر ساعت ارائه خدمات، کار و شروع مدارس نیز از دیگر مواردی بوده که برای کاهش مشکل آلودگی هوا راهگشا است که البته پیش از این نیز این طرح مطرح شداما سازوکار دقیق برای اجرای آن وجود نداشته.
وی گفت:به طور کلی برای ساماندهی تعطیلات باید زیرساخت های لازم تامین و نهاد های مربوطه وارد عمل شوند تا با نگاهی جامع و کارشناس این امر موردتوجه قرار گیرد.

جزئیات طرح تقسیم تعطیلات تابستانی مدارس

خبر و فیلم جدید در کانال تلگرامی ما

کلیک کن

منبع : باشگاه خبرنگاران /ن