زمان اعلام نتایج نهایی ارشد فراگیر بهمن 95 (نوبت هفدهم)


آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور روز جمعه 15 بهمن ماه 95 برگزار می شود و نتایج نهایی این آزمون در دهه دوم اسفندماه 95 از طریق سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

زمان دقیق به محض اعلام در این پست درج خواهد شد ...

برچسب‌ها: نتایج ارشد فراگیر بهمن 95، نتایج ارشد فراگیر نوبت هفدهم، نتایج نهایی ارشد فراگیر بهمن 95، نتایج نهایی ارشد فراگیر هفدهم، زمان اعلام نتایج ارشد فراگیر 95، اعلام نتایج نهایی ارشد فراگیر 95، ارشد فراگیر نوبت هفدهم، ارشد فراگیر بهمن 95