زمان واریز یارانه تیر 95 ، تاریخ واریز یارانه نقدی تیر ماه 95 ، زمان برداشت یارانه تیر ماه 95 ، تاریخ واریز یارانه تیر 95 ، یارانه تیر ماه 95 کی واریز میشه ، دلیل واریز نکردن یارانه تیر ، اخبار یارانه تیر 95 ، تاریخ واریز یارانه تیر نود پنج ، یارانه ، یارانه تیر 95 ، تاریخ واریز یارانه ، زمان واریز یارانه تیر ماه 95 ، یارانه تیر 95 چقدر است ، تاریخ دقیق برداشت یارانه تیر 95 ، تاریخ قطعی یارانه تیر 95 مشخص شد ، تاریخ پرداخت یارانه تیر 95 ،

تاریخ واریز یارانه تیر 95

زمان واریز یارانه تیر ماه 95 اعلام شد:

شصت و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی (یارانه تیر ماه ۹۵)  ساعت ۲۴ جمعه ۲۵ تیر ماه امسال واریز و قابل برداشت می شود. یارانه نقدی تیر ۹۵ صبح روز جمعه ۲۶ تیر ۹۵ قابل برداشت است

 

 

برای دیدن جزئیات کامل اینجا کلیک کنید

 

 <