درگیری و تیراندازی مرگبار مقابل باشگاه بدنسازی در قم

فیلم درگیری و تیراندازی مقابل باشگاه بدنسازی در قم

علت درگیری و تیراندازی مقابل باشگاه بدنسازی در قم

تیراندازی ، تیراندازی در قم
وقوع درگیری و تیراندازی بین دو نفر در یکی از خیابان های قم منجر به مجروح شدن یکی از طرفین و مرگ دیگری شد.