نتیجه مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه

 آخرین نتیجه مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه

نتیجه آرا استندآپ کمدی جواد رضویان الیکا عبدالرزاقی

تا این لحظه امروز جمعه 10 مهر 1394 ساعت 15:28نتایج به دست آمده از مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه تا این لحظه به شرح زیر اعلام می شود :جواد رضویان: 806.274 رای

الیکا عبدالرزاقی: 278.270 رای


تعداد آنلاین رای | جواد رضویان و الیکا عبدالرزاقی | خنداننده برتر 9 مهر

تعداد آنلاین رای جواد رضویان  خنداننده برتر 9 مهر

تعداد آنلاین رای جواد رضویان الیکا عبدالرزاقی خنداننده برتر 9 مهر

تعداد رای جواد رضویان الیکا عبدالرزاقی خنداننده برتر 9 مهر

رای جواد رضویان الیکا عبدالرزاقی خنداننده برتر 9 مهر