علت بستری شدن گوهر خیراندیش در بیمارستان 

آخرین وضعیت گوهر خیراندیش در بیمارستان

علت عمل جراحی گوهر خیراندیش + عکس

فیلم اعدام عباس صحرایی قاتل 6 زن و مرد اراکی + عکس