تیکه و واکنش سنگین سام درخشانی به اظهارات جنجالی اخیر حمید گودرزی

پست معنادار سام درخشانى در پاسخ به حمید گودرزى!

جواب دندان شکن سام درخشانی به حمید گودرزی

تیکه سنگین سام درخشانی به حمید گودرزی


http://uc.persianv.com/up3/images/lwk065ayd9ocjwgqi96i.jpg