خطرات جدی دوران قاعدگی

خطرات دوران قاعدگی که باید جدی گرفته شود

خطرات خونریزی شدید دوران قاعدگی

دوران قاعدگی ، درد عادت ماهانه زنان
دوران قاعدگی خانم ها ، برای برخی دروانی است پر از دردهای شکمی و خونریزی های زیاد. این دوران خطراتی را به همراه دارد که دانستن علت این مشکلات و دردهای دوران قاعدگی برای حفظ سلامت بدن ضروری است.