زمان ثبت نام شوراهای شهر و روستا 96

زمان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورای شهر96

شرایط و مدارک نامزدی انتخابات شورای شهر - شورای شهر 96معاون سیاسی وزیر کشور گفت: براساس قانون فعلی زمان ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا ۳۰ اسفند خواهد بود.