عوارض نزدیکی در دوران قاعدگی برای زن و مرد

نزدیکی در قاعدگی | عوارض نزدیکی در قاعدگی

آیا نزدیکی کردن زوجین در دوران قاعدگی مضر است؟

نزدیکی ، مضرات نزدیکی در دوران قاعدگی
نزدیکی و برقراری رابطه زناشویی در دوره های خاصی ممنوعیت دارد که دلیل این ممنوعیت خطرات و عوارضی است که متوجه سلامتی زن و شوهر می باشد و مشکلات ایجاد شده تنها مختص زنان نخواهد بود.