عکس نوشته پدر فوت شده + متن های زیبا

عکس نوشته پدر فوت شده و عکس پروفایل غمگین روز پدر 96

عکس نوشته در مورد پدر فوت شده

عکس نوشته پدر فوت شده + متن های زیبا

 

چه غم انگیز است گذراندن دقایق بدون حضور تو پدر

حرفهام رو میشنوی !

بغض نبودنت هیچ جا خالی نخواهد شد

حتی اگر از چشای ناقابلم خون بباره

 

عکس نوشته پدر فوت شده + متن های زیبا

 

چه سخت است در دل گریستن

و سخنی بر زبان نراندن

چه سخت است بدون او زیستن

و چهره پرمهر خندان، باصفا

و صمیمی او را در خاک جستن

چه سخت است …