۶ ماده غذایی برای تسکین درد قاعدگی

غذایی برای کاهش درد قاعدگی

خوراکی‌های مفید در دوران قاعدگی

نوشابه ، تنقلات
دل درد، کمر درد، تیر کشیدن عظلات پا و … همه و همه از دردهای سخت دوران پریود همان قاعدگی هستند که با مصرف درست مواد غذایی می توانند تسکین یابند.