خارج کردن لامپ از شکم مرد جوان پس از ۱۱ سال! + عکس

فیلم خارج کردن لامپ از شکم مرد جوان

ماجرای خارج کردن لامپ از شکم مرد جوان

فیلم و ماجرای خارج کردن لامپ حبابی از شکم مرد عرب

خارج کردن لامپ حبابی از شکم مرد عرب,لامپ حبابی,لامپ از شکم مرد

مرد ۲۱ ساله عرب با درد های شدید و تهوع خودش را به اورژانس بیمارستان رساند ، عکسها و آزمایشان وجود لامپ در شکم او را ثابت کرد و در کمال ناباوری کاملا سالم با یک جراحی خارج شد.