نتیجه مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه

 جواد رضویان و علیرضا خمسه

 تا این لحظه امروز چهار شنبه 25 شهریور 1394 ساعت 18:45

نتایج به دست آمده از مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه تا این لحظه به شرح زیر اعلام می شود :
جواد رضویان=   637.574

 علیرضا خمسه=  267.232