نتیجه مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه

نادر سلیمانی و مهران غفوریان

 تا این لحظه امروز پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 7 صبح

نتایج به دست آمده از مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه تا این لحظه به شرح زیر اعلام می شود : 

تعداد رای مهران غفوریان و نادر سلیمانی در مسابقه خنداننده برتر خندوانه

مهران غفوریان= 261.739

 نادر سلیمانی= 56.402
برای اطلاع از آخرین نتایج مسابقه خنداننده برتر 

نادر سلیمانی و مهران غفوریان کد زیر را شماره گیری کنید


3#*1*3*5*780*