تعداد آنلاین رای علی مسعودی و امیر مهدی ژوله خنداننده برتر 10 مهر

نتیجه مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه امیر مهدی ژوله علی مسعودی تا این لحظه

دانلود برنامه خندوانه | علی مسعودی امیرمهدی ژوله | 10 مهر 94

رقابت تنگاتنگ علی مسعودی و امیر مهدی ژوله / نتایج ابتدایی آرا

نظرسنجی علی مسعودی و امیر مهدی ژوله

تعداد رای علی مسعودی امیر مهدی ژوله در مسابقه خنداننده برتر


تا این لحظه امروز یکشنبه 12 مهر 1394 ساعت 24


نتایج به دست آمده از مسابقه خنداننده برتر برنامه خندوانه تا این لحظه به شرح زیر اعلام می شود :امیرمهدی ژوله: 1.671.479 رای

علی مسعودی: 1.670.559 رای


امیرمهدی ژوله، موفق به شکست علی مسعودی شد.


علی مسعودی با فاصله ی تنها ۸۰ رای از راهیابی به مرحله بعد مسابقات باز ماند