عکس/ "مشهد" بعد از زلزله | عکس های وضعیت شهر مشهد و حرم

وضعیت حرم امام رضا (ع) پس از زلزله شدید مشهد + فیلم

آخرین تصاویر: وضعیت مشهد پس از زلزله امروز/ خرابی های زمین لرزه مشهد

وضعیت شهر مشهد پس از زلزله امروز + تصاویر


http://static3.rokna.ir/serve/zQzsaMnarBgB/Db2f077dXpA,/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.jpg