پیامک و اس ام اس تبریک روز کارگر سال 96 و 2017

اس ام اس تبریک روز جهانی کار و کارگر

اس ام اس تبریک روز کارگر/ پیامک روز جهانی کارگر96

مسیج روز کارگر,پیامک روز کارگر,روز کارگر

اس ام اس روز جهانی کار و کارگر

بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم
زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم
دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز
لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز و نیاز
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

 

◊◊◊◊◊◊◊◊ اس ام اس مخصوص روز کارگر ◊◊◊◊◊◊◊◊