۹ دلیل برای طولانی بودن مدت قاعدگی

دلایل طولانی بودن مدت قاعدگی و خونریزی شدید

آیا طولانی شدن دوران قاعدگی نگران کننده است؟

طولانی بودن قاعدگی ، علت طولانی بودن قاعدگی
مدت زمان قاعدگی با کمی تغیر تقریبا در تمامی خانمها یکی است و طولانی بودن زاین زمان اگر با خونریزی زیاد همراه باشد حتما علت بروز یک بیماری است که توسط پزشک تشخیص داده می شود.