۹ علت بی‌نظمی عادت ماهیانه

علت های “ بی نظمی عادت ماهانه ”

بی نظمی عادت ماهانه

بی نظمی عادت ماهانه ، دلایل قاعدگی نامنظم
“بی نظمی عادت ماهانه” با درد و افسردگی همراه است و نبودنش با کلافگی و بی حوصلگی!اما بی نظمی در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.