شهرام جزایری در مشهد بازداشت شد

علت بازداشت شهرام جزایری در مشهد

جزئیات بازداشت شهرام جزایری در مشهد

فیلم و عکس بازداشت شهرام جزایری در مشهد

بازداشت شهرام جزایری در مشهد + علت دستگیری

شهرام جزایری ، بازداشت

شهرام جزایری که روز گذشته برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود بازداشت شد.

 

علت بازداشت شهرام جزایری

شهرام جزایری به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی و با صدور دستور قضایی بازداشت شد.

 شهرام جزایری که روز شنبه با هدف سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، با صدور دستور قضایی بازداشت شد.برای دیدن ماجرا و عکس اینجا کلیک کنید