نخستین ایرانی فاتح اورست کیست

نخستین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست

جواب سوال مسابقه خندوانه 12 شهریور 94
پاسخ سوال پیامکی 12 شهریور خندوانه
سوال پیامکی خندوانه 12 شهریور 94
اولین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست؟ 1-هومن آپرین 2- جلال چشمه قصابانی


اولین ایرانی که موفق به فتح قله اورست شد کیست؟


1- هومن آپرین


2- جلال چشمه قصابانی


جواب صحیح : هومن آپرین


با ارسال گزینه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در این مسابقه شرکت کنید.


تاریخ انتشار: 94/06/12


هفته ای 7 جایزه 5 میلیون ریال