شب چله امسال با کاسه های سیبی از میهمانان تان پذیرایی کنید

شب یلدا امسال با کاسه های سیبی از میهمانان تان پذیرایی کنید

آموزش ساخت کاسه های سیبی برای شب یلدا

آموزش مدل تزیین کاسه های سیبی و سفره شب یلدا ۹۴

شب چله امسال با کاسه های سیبی از میهمانان تان پذیرایی کنید

شب یلدا یا همان شب چله یکی از زیباترین شب ها برای ایرانیان و فرصتی برای دور هم نشینی های صمیمانه فامیلی است. از ایده زیر کمک بگیرید و برای شب یلدای امسال تان با سیب یک ظرف میوه زیبا درست کنید.

برای شب یلدای امسال با سیب یک ظرف میوه زیبا درست کنید

 

bowlappleforyalda01.jpg

 

 

 

bowlappleforyalda02.jpg