شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی !

عقد زنان سعودی ، عقد زنان سعودی
یکی از روزنامه های عربستانی از شروط عجیب و غریب ضمن عقد زنان سعودی نوشت و گفت برخی از دختران هنگام عقد نکاح شرایط را برای مردان سخت می کنند!!

شرط و شروط عجیب ضمن عقد زنان سعودی

این روزنامه عربستانی، مواردی همچون اجازه اشتغال زنان در مشاغل مختلط، برخورداری از حق طلاق در صورت تمایل مرد به چند همسری و نبردن تلویزیون به منزل را از جمله شرایط عجیب دختران برای ازدواج ذکر کرده است.

رونامه الریاض به نقل از نوار العصیمی، مدیر یک دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت:"برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح می کنند، برخی مردان نیز برای زنان مطلقه شرط می کنند که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

العصیمی فاش کرد که براساس این شرایط، زن می تواند در صورت مخالفت همسر با هریک از شرایط اساسی مورد قبول، درخواست طلاق کند.

این عاقد به روزنامه الریاض گفت:"به تازگی با دیگر شرایط عجیب زنان مانند برخورداری همسر از منزل شخصی مستقل، شرط ادامه تحصیل زنان، مخالفت با چند همسری مردان و حق اشتغال زنان، مواجه شده ایم".

شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح

4.37
منبع : العالم /نشرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح - نمناک

namnak.com/عقد-زنان-سعودی.p43285
رتبه: ۵ - ‏ نقد
۷ ساعت پیش - عقد زنان سعودی و شروط عجیب ضمن عقد نکاح و شرایط جدید زنان و دختران عربستان سعودی برای ازدواج با مردان در نمناک.

شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح – آخرین اخبار ایران و جهان ...

www.newsair.ir/شرط-جدید-زنان-سعودی-برای-عقد-نکاح/
۶ ساعت پیش - این روزنامه عربستانی، مواردی همچون اجازه اشتغال زنان در مشاغل مختلط، برخورداری از حق طلاق در صورت تمایل مرد به چند همسری و نبردن تلویزیون به منزل ...

شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح – آخرین اخبار ایران و جهان ...

www.newsair.ir/tag/شرط-جدید-زنان-سعودی-برای-عقد-نکاح/
۶ ساعت پیش - شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح. این روزنامه عربستانی، مواردی همچون اجازه اشتغال زنان در مشاغل مختلط، برخورداری از حق طلاق در صورت تمایل مرد ...

شرط جدید زنان سعودی برای عقد نکاح

news.yfile.ir/شرط-جدید-زنان-سعودی-برای-عقد-نکاح/
عقد زنان سعودی و شروط عجیب ضمن عقد نکاح و شرایط جدید زنان و دختران عربستان سعودی برای ازدواج با مردان در نمناک.

جهان نیوز - شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی !

www.jahannews.com/news/500019/شروط-عجیب-ضمن-عقد-زنان-سعودی
۱۰ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی! - صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/137838/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۷ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شرایط عجیب عقد برای زنان سعودی ! - روزپلاس

https://roozplus.com/fa/news/24204/شرایط-عجیب-عقد-برای-زنان-سعودی-
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۴۷ دقیقه پیش - دولت بهار: روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در ... عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

ایران خبر - شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی!

www.irankhabar.ir/fa/doc/news/80596/شروط-عجیب-ضمن-عقد-زنان-سعودی
۸ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۷ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۷ ساعت پیش - روزنامه سعودی “الریاض”، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی! - نمایش محتوا - یزد آوا

yazdava.ir/-/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۵ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

خبر فوری-شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی !

www.khabarfoori.com/detail/36718/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی-!
۸ ساعت پیش - رونامه الریاض به نقل از نوار العصیمی، مدیر یک دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط ...

شروط عجیب ضمن عقد برای دختران سعودی - تدبیر و امید

tadbirvaomid.ir/fa/news/143278/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-دختران-سعودی
۳ ساعت پیش - العصیمی فاش کرد که براساس این شرایط، زن می تواند در صورت مخالفت همسر با هریک ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! - پرنیان گیل

www.parniangil.ir/70786/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
۹ ساعت پیش - شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ... عربستان نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... می کنند که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”. ... این عاقد به روزنامه الریاض گفت: “به تازگی با دیگر شرایط عجیب زنان مانند برخورداری همسر ...
۵ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! - گلستان24

www.golestan24.com/بخش-اجتماعی.../41183-شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعود...
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

آخرین خبر | 4گوشه دنیا/ شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی!

akharinkhabar.ir/interestings/.../4گوشه-دنیا-شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی...
۶ ساعت پیش - 4گوشه دنیا/ شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی! ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح می‌کنند، ... می کنند که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۸ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی - مجله اینترنتی ...

jadidtarinha.net/news/1160282/شروط+عجیب+ضمن+عقد+برای+زنان+سعودی
۱۱ ساعت پیش - روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ازدواج ... ثبت ازدواج در عربستان نوشت: برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند.
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی «الریاض»، از درج شرایط عجیب از سوی دختران ... نوشت: برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ...
روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۶ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی | بولتن | خبروان

khabarone.ir/news/6107877/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی 'الریاض'، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ازدواج ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! | موزیک وان – فیلم ...

samisoft.webpi.ir/7348/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
شروط ضمن عقد , روزنامه سعودی “الریاض”، از درج شرایط عجیب از سوی دختران ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! | گفتمان | تحلیل ...

www.goftemaan.com/بخش-اخبار-2/10443-شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی;
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی | کارگر آنلاین

kargaronline.ir/fa/news-details/60872/-شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
۱۰ ساعت پیش - روزنامه سعودی 'الریاض'، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ازدواج ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی! - ملیت

www.meliyat.com/fa/news/189188/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۴ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! - بازنشر 24

baznashr24.com/news/1414587/شروط+عجیب+ضمن+عقد+برای+زنان+سعودی
۱۳ ساعت پیش - ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور ... این عاقد به روزنامه الریاض گفت: "به تازگی با دیگر شرایط عجیب زنان مانند ... برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! .... عرضه ساعت‌مچی هوشمند جدید اچ‌تی‌سی با پلت‌فرم اندروید ور تکذیب شد ...

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی - صفحه اصلی

news.pishtaz.ir/explorer/1229023/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۱۷ ساعت پیش - خبرگزاری آریا - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! | پایگاه اطلاع‌رسانی ...

shabestarnews.ir/128369/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی “الریاض”، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

اخبار-شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی !

sarvonline.ir/news/show/12780/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! - بی باک نیـــوز

www.bibaknews.com/827663/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی.html
۹ ساعت پیش - شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی ! ... عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... می کنند که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند". ... این عاقد به روزنامه الریاض گفت: "به تازگی با دیگر شرایط عجیب زنان مانند برخورداری همسر ...

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی - سوک

sook.ir/fa/news/198717/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۷ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی - بولتن نیوز

www.bultannews.com › صفحه نخست › بین الملل
۹ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۸ ساعت پیش - اتحادخبر: روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

خبرگزاری بین المللی کاسپین شروط عجیب ضمن عقد برای ...

caspress.com/2017/01/26/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
۸ ساعت پیش - روزنامه سعودی “الریاض”، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

شروط عجیب برای زنان عربستان سعودی به هنگام عقد کردن - | ...

www.9ktenews.com/اخبار-خارجی/96785-شروط-عجیب-زنان-عربستان-سعودی-هن
روزنامه سعودی “الریاض”، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.
روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
n زنان سعودی | روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۳ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی! - راوی نیوز

ravinews.com/news/1395/11/07/1484833/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی/
۶ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: “برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند”.

شروط عجیب ضمن عقد برای زنان سعودی - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/468842/شروط-عجیب-ضمن-عقد-برای-زنان-سعودی
۸ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را ... که فرزندان همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۱۱ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
۶ ساعت پیش - روزنامه سعودی "الریاض"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در عقدنامه ... نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن را در کنار شرایط مذکور مطرح ... همسر سابق خود را رها کنند و آنها را با خود به خانه همسر جدید نیاورند".
روزنامه سعودی \"الریاض\"، از درج شرایط عجیب از سوی دختران عربستانی در ... سایت سینکا روزانه با صدها مطلب جدید - در صورت ناقص بودن مطلبی به لینک منبع آن در ... دفتر ثبت ازدواج در عربستان نوشت: "برخی دختران هنگام عقد نکاح، شرط اهل نماز بودن ...

<