اس ام اس و متن تبریک روز مرد، خنده دار و با حال جدید

به مناسبت روز مرد
و مصادف بودن آن با آغاز ایام اعتکاف بهترین هدیه،ثبت نام آنها در نزدیکترین مسجد محله است ،

سه شبانه روز آرامش را تجربه کنید…

— اس ام اس خنده دار درباره روز مرد —

به مناسبت نزدیک شدن به روز مَرد، کامیون‌های حمل جوراب در گمرک آماده خدمت رسانی به مردم..

اس ام اس روز مرد، متن تبریک روز مرد، جوک روز مرد

— اس ام اس خنده دار درباره روز مرد —

پیشاپیش روز سوسک کشان بی سنگر!
آشغال دم در گذران بی ادعا!
شوفر تاکسی های بی حقوق!
کت شلوار پوشان بی اتو و دکمه!
شیران بی غرش و دندان!
جوراب پوشان قانع!
جارو کنان و شیشه پاکنان استاد
بند بازان نصب پرده!
همدمان همیشه بد!
بچه های لوس مامان جوناشون!
چشم هیزان همیشه کمبود و گرسنه!
خروپف کنان سلب اسایش!
این فوتبال دوستان همیشه ادعا بی تحرک!
اخبار گوش کنان تکراری!
روشنفکران به روز واسه خواهراشون!
سبیل تراشان همیشه نامیزون!
هنوز بگم یا بسه؟!؟!
خلاصه روز مردان سر تا پا مشکل …
پیشاپیش مبارک باد!!!!

خدایش یه لحظه دنیای بدون مرد رو فکر کنید!
چه قدر یه نواخت و کسل کننده بود!

— اس ام اس خنده دار درباره روز مرد —

پیشنهاد یک خانم برای هدیه روز مرد:

خانما میرین جلو همسرتون میشینید
صاف تو چشاش نگاه میکنید
بعد بهش میگین خدا بهت یک چنین هدیه ای داده دیگه چی میخوای

— اس ام اس خنده دار درباره روز مرد —

طاقت بیار مرد چیزی نمونده تا روز جوراب

اس ام اس روز مرد، متن تبریک روز مرد، جوک روز مرد

اس ام اس خنده دار درباره روز مرد

وظیفه خودم میدونم که روز پدر را به :

پدر ژپتو
پدر پسر شجاع
پدر خوانده
پدر سوخته
بابا لنگ دراز
باباطاهر عریان
باباقوری
نه بابا!
بیشین بینم بابا
علی بابا
آق بابا
بابا کوهی
بابا نوئل
و در نهایت به پدر و مادرکسی که در هیچ مکانی آشغال نریزد تبریک بگم 

روز پدر پیشاپیش مبارک

اس ام اس و متن تبریک روز مرد، خنده دار و با حال جدید