اس ام اس تبریک روز معلم

متن تبریک روز معلم و استاد + عکس نوشته و اس ام اس روز معلم

اس ام اس و متن های زیبا ویژه روز معلم 96

اس ام اس تبریک روز معلم

متن و اس ام اس های مخصوص تبریک روز معلم 96 + عکس
معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

 

روز معلم مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان  ای وجود بی کران، تو را سپاس

ای والا مقام، ای فراتر از کلام، تورا سپاس

ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

 

روزت مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم و دلم شاد شده

 

روز معلم و استاد مبارک باد

 

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

شمع شدی شعله شدی سوختی

تا هنرت را به من آموختی

 

معلم عزیزم روزت مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

عارفان علـم عاشـق می شوند

بهـترین مردم معلـم می شـوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

 

روز معلم مبارک باد

 

عکس نوشته تبریک روز معلم + متن تبریک روز معلم

 

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

 

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود

 

دانای عشق روزت مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

معلم باغبان باغ عشق است

معلم قافله سالار عشق است

 

روزت مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

 

روز استاد مبارک باد

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون

من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

با سپاس بی حد

 

روز معلم مبارک

 

متن تبریک برای روز معلم و استاد

 

عکس معلم عزیزم روت مبارک + متن و اس ام اس روز معلم

 

معلم را بر پدر شرف باشد به قدر آن که روح را بر جسم شرف است

زیرا معلم سبب کمال و تربیت روحانی است و پدر سبب تربیت جسمانی

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

مرا بزن …

گوشم را بکش …

جریمه بکن …

امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

تا خدا بوده و هست معلم بوده و هست

و هر روز، روز معلم هست

معلمی هنر است

عشقی است آسمانی

 

روزت مبارک

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

حالی مقدس

حرفهایی ناب

کاری اهورایی

دلی بی تاب

در کلاس درس هستی

در شمال آسمان شب

 

استاد روزت مبارک

 

عکس نوشته روز معلم مبارک + پیامک تبریک

 

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی

 

با سپاس و عرض تبریک فراوان

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است

 

روزت مبارک استادم

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

روز معلم، روز بزرگداشت سنت‌ های پسندیده خدا و تعظیم علم و معرفت است

معلم، محرم اسرار شاگردان

طبیب بیماری نادانى

شریک اندوه و شادی شاگردان است

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می‌ کند

و ندای فطرت را به گوش همه می‌ رساند

mypixlove.blog.ir


mypixlove.blog.ir

آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

 

عکس اس ام اس و متن روز معلم